An școlar 2013-2014

I. SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ÎN PORTUGALIA

prof. Sămărghițan Daniela Olivia.

24-28 septembrie 2013-schimb de experiență al experților din școli la partenerul transnațional ANESPO- din Portugalia

Din școala noastră au participat: d-nul dir. Laslo Simion, în calitate de expert pe probleme de învățământ, doamnele prof. Sămărghițan Daniela în calitate de responsabil proiect și prof. PuiacElena în calitate de expert pregătire practică. Activitățile s-au desfășurat sub coordonarea partenerului principal SC G&M INTERNAȚIONAL SRL și partenerul transnațional ANESPO. S-au realizat două vizite de lucru deosebit de eficiente. Prima a avut loc la sediul ANESPO din Lisabona, în cadrul căreia s-a lucrat la manuaul proiectului iar cea de-a doua la Școala profesională de Aveiro. În urma acestei din urmă vizite, s-au conturat o serie de idei de acțiune pe care dorim să le aplicăm în școlile noastre sau pe care să le propunem chiar la nivelul sistemului românesc de învățământ. Apreciem activitatea ca fiind una deosebit de benefică pentru noi.

Obiectivul principal al schimbului de experiență a fost cunoașterea metodelor utilizate într-o țară UE, în domeniul educațional și în special în cel al formării profesionale cu scopul de a transfera experiența portugheză la realitatea românească.

Obiectivele specifice au fost: structura sistemului de învățământ din Portugalia; curricula naționala, puterea de decizie a școlii și a comunității în ceea ce privește curricula; cum funcționează relațiile de parteneriat cu comunitatea locală, cu agenții economici, cu instituțiile și ONG-uri pentru diferite programe de interes public și social; metodele de evaluare ale elevilor și motivarea acestora și mobilizarea lor în participarea la diferite activități.

26.09.2013. ANESPO. Delegatia romănă a participat la întâlnirea de lucru care a avut loc la sediul ANESPO. În cadrul şedinţei s-a discutat despre: Manualul proiectului – contribuţii la redactarea capitolului „Lecţii pentru viitor”.

S-au făcut următoarele propuneri de modificări pentru viitor:

1. activitatea de consiliere

 • – renunţarea definitivă la repartiţia elevilor cu ajutorul calculatorului,
 • – existenţa unui consilier care să orienteze elevii din gimnaziu spre liceul care li se potriveşte,
 • – consilierul va prezenta specializările liceului, va aplica chestionare privind aptitudinile şi abilităţile elevilor, va ţine şedinţe comune elev-părinte,
 • – posibilitatea angajării unui consilier în carieră, plătit de către şcoală fără a fi nevoit să ţină cursuri (momentat şcoala dispune de un psiholog şcolar care pe lângă consiliere are ore de psihologie la clasă), consiliere în carieră nu se prea face,
 • – comunicarea statisticilor privind situaţia elevilor după absolvirea liceului.

2. activitatea de pregătire practică

 • – adoptarea unei programe mai relaxate, bazată pe competenţe specifice meseriei,
 • – reînfiinţarea şcolilor profesionale după clasa a VIII-a,
 • – alocarea unor fonduri pentru desfăşurarea orelor de pregătire practică din cadrul laboratorului tehologic,
 • – menţinerea parteneriatelor cu agenţii economici pe o perioadă mai îndelungată, în vederea angajării elevilor,
 • – acordarea unor facilităţi pentru agenţii economici care primesc spre instruire elevi,
 • – repartizarea orelor de instruire practică astfel încât în anii terminali să fie mai multe ore.

26.09.2013Şcoala Profesională din Aveiro EPA, doamna Ana Ribeiro a prezentat şcoala care peste 130 de specialişti (profesori, psihologi, consilieri, profesionişti în diferite domenii) şi organizează 18 cursuri diferite pentru cei 1100 elevi pe care-i au. Învăţământul obligatoriu este de 12 clase, dar ca şi alternativă pentru condiţia lor, elevii aleg şcoala profesională. În cadrul acestei şcoli învaţă şi elevi cu probleme la învăţătură şi disciplină. Peste 30 de persoane lucrează în spijinul elevilor (psihologi, profesori), ceilalţi specialişti au pregătire în educaţia diferenţiată. Elevii provin din familii fragile, şcoala spijină familia, iar spaţiile din şcoală sunt amenajate pentru pedagogia diferenţiată.

În anul 2004. odată cu organizarea Cupei UEFA, s-au construit mai multe stadioane, care după trecerea evenimentului nu au mai fost foarte necesare, fapt pentru care spaţiile dezafecate au fost închiriate Şcolii EPA. În aceste spaţii s-au amenajat ateliere de lucru pentru elevii acestei şcoli.

27.09.2013: prezentarea activităţii realizate cu comunitatea (agenţi economici, instituţii, pregătirea practică etc.), Doamna Isabel Ribeiro a informat obiectivele departamentului din care face parte:

 • – promovarea relaţiei între şcoală şi agenţii economici,
 • – promovarea implicării agenţilor economici,
 • – adaptarea curriculumul şcolar la nevoile sociale din zonă,
 • – promovarea pe piaţa muncii a calificărilor,
 • – analiză a nevoilor de formare în regiune prin sondaje, chestionare,
 • – promovarea competenţelor transferabile pentru participarea elevilor la proiecte reale,
 • – parteneriatele promovează competenţe de genul: să ştii să lucrezi într-un proiect,

Obiectivul major este integrarea cât mai uşoară a tinerilor pe piaţa muncii şi monitorizarea traseului absolventului. Formarea profesională se bazează pe practică la agenţii economici.

Din cadrul departamentului respectiv fac parte cinci specialişti doi specialişti în relaţiile şcoală-elev-profesor și trei specialişti în dezvoltarea relaţiilor comerciale cu agenţii economici. Conform metodologiei „de la naştere până la vârsta adultă” elevii sunt îndrumaţi pe tot parcursul şcolarizării. În primul an elevii lucrează în şcoală la dezvoltarea competenţelor generale, după care în anii următori îşi dezvoltă competenţe specifice şi participă la pragătirea practică la agenţii economici.

Proba finală constă într-un proiect din toţi anii de pregătire, în care să reflecte cunoştinţele acumulate.

 

Pe perioada stagiilor de practică elevul este îndrumat de către un tutore din cadrul şcolii, un tutore de la agentul economic şi un coordonator de curs. Se încheie un protocol individual cu elevii, între şcoală-elev-agent economic. La sfârşitul anului, elevul va face un raport în care se vor bifa competenţele atinse (competenţe personale, transferabile, sociale, de comportament etc).

 

În şcoală funcţionează un serviciu de protecţie, psihologie şi orietare, care urmăreşte absenteismul, comportamentul elevului, carenţele socioeconomice. Pentru fiecare elev înscris se adună informaţii despre el, se efectuează vizite în familie, se apelează la diferite instituţii abilitate în vederea acordării de ajutor acolo unde este cazul. În cazul în care elevul nu face faţă şcolii pe care a ales-o este îndrumat la altă şcoală şi ajutat să se integreze.

Material consemnat de prof. Sămărghițan Daniela. Prelucare prof.Bălan Sorina-Mihaela

…am desoperit multe lucruri interesante şi utile, care la noi în ţară nu se pot pune în practică, deoarece nu există legislaţia necesară pentru a putea fi spijinite şcolile, de către instituţii sau agenţi economici astfel încât beneficiu să fie reciproc. Resursa umană este respectată şi sunt create toate condiţiile pentru a fi corect şi complet instruită.

Sunt foarte încântată de tot ce am văzut referitor la dotările din şcoală, la faptul că la înscriere fiecare elev primeşte un laptop pe care-l foloseşte pe perioada şcolarizării, iar la terminare îl predă în stare de funcţionare. La noi, nici profesorii nu primesc aşa ceva, iar de birouri personale, calculator, imprimantă, nici nu poate fii vorba. Mi se pare mult mai uşoară munca profesorilor din Aveiro, atâta timp cât toată lumea dispune de aparatura necesară, nu au nici elevii scuze pentru aş îndeplini obligaţiile…..

Mulţumesc echipei din cadrul proiectului „Drumul spre succes” că mi-a dat ocazia să trăiesc o asemenea experienţă şi doresc tuturor celor implicaţi în acest proiect, multă putere de muncă şi multe realizări în continuare.” ( prof. Sămărghițan Daniela.)

 

II. VIZITA DE STUDII INNSBRUCK, AUSTRIA în proiectul ”Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competenţelor profesionale” (POSDRU/57/1.3/S/30768).

Dir. adj. Prof. Bălan Sorina-Mihaela

În perioada13 – 19 octombrie 2013, am participat la o vizită de studii în regiunea Tirol, localitatea Innsbruck, Austria.

Luni, 14.10.2013, a.m. am început cu vizita la Inspectoratul Scolar Tirol (A-6020 Innsbruck, Innrain 1, Andechshof), unde D-l Inspector Roland TEISSL, care răspunde de Școlile profesionale din Tirol – învatamant profesional ne-a explicat sistemul dual de învățământ și a făcut precizări importante privind sistemul austriac.

    A1

După masă am avut ocazia să o intălnim pe Susanne de la Universitatea Pedagogică și Formare Continuă a Cadrelor Didactice Tirol (Pastorstraße 7, A – 6010 Innsbruck) care ne-a explicat cum se face pregatire pedagogică a cadrelor didactice.

15.10.2013. Am vizitat Scolile de Turism din Zillertaler – Zell am Ziller (6280 Zell am Ziller, Schwimmbadweg) Dir. Hofrat Mag. Alfred Müller.

A2

După masă a urmat vizitarea propriei Școli profesionale D. Swarovski & Co Wattens (6112 Wattens, Swarovskistrasse 30). Gazda a fost Dir. BD Hansjörg Gartlacher.

A3

  16.10.2013.

Dimineața am vizitat Școala Profesională Tiroleză de Comerț și Industrie Hotelieră– Kreuzgasse 9, 6500, Landeck (mai jos am descris detaliat aceasta vizită) iar după amiaza Liceul Tehnologic Imst (6460 Imst, Brennbichl 25) fiind întâmpinați de către Dir. HR Ing. Mag. Hubertus Viehweider.

A4

17.10.2013.

Am vizitat școala Profesională Tiroleză de Instalatii (imaginile atașate mai jos)

A5

Scoala profesională auto (6020 Innsbruck, Mandelsbergstrasse 12). D-l Director spunea că ucenicii „repară mașinile până le strică”, astfel învață cele mai noi tehnologii, vor putea interveni oricând:

A6

18.10.2013.

Dimineațaa început cuvizita la Școala Profesională Tiroleză de Electrotehnică, Comunicare și Electronică.

A7

A urmat apoi vizitarea Școalii Profesionale de Cosmetică și Estetică (6020 Innsbruck, Lohbachuferstrasse 6)

A8

SOB Tirol: Scoala de Asistență Socială (6020 Innsbruck, Maximilianstrasse 41-43), Dir. Mag. Maria Plankensteiner-Spiegel, MAS:

A9

 

Școala Profesională Tiroleză de Comerț și Industrie Hotelieră – Kreuzgasse 9, 6500, Landeck

La aceasta școală am fost raportor, împreună cu colega mea, Prof. Claudia PETCU, Dir. Adj. Colegiul Economic ”Andrei Bârseanu” Brașov.

Politica Landului Tirol este de concentrarea calificărilor dintr-un domeniu doar într-o școală , există 23 de școli de ucenici, Școala a fost înființată acum 25 de ani.

Internatul are capacitate de 200 de locuri dar din cauza scăderii populației școlare, în acest an au doar 120 de elevi interni, iar costul șederii la internat se ridică la 200 EUR/lună – prezența este de 2 luni/an.

Dotare. Școala este dotată cu 4 săli IT cu 20 de calculatoare fiecare, iar din anul 2011 în fiecare clasă există un videoproiector.

Școala dispune de două bucătării cu câte 20 posturi de lucru, o sală de mese cu 100 de locuri, sală de mic-dejun și bar. În anul 2014 se dorește refacerea bucătăriilor pe 2 module: unul pentru pregătirea meselor pentru internat și unul strict pentru activitatea de practică a elevilor – investiție de cel puțin 2 miloane de EURO.

Nr. elevilor este de 750 (150 în domeniul comerțului și 600 în domeniul turismului). Școala are un nr. de elevi cu 30% mai mic față de acum 6 ani și estimează o scădere de 20% față de aceeași perioadă până în 2020 – scădere cauzată de opțiunea din ce în ce mai mare a elevilor către liceu (cu bacalaureat).

Școala califică cel mai mare număr de elevi din Tirol pe specializarea Asistent de hotel și au trei rute:

 1. Școală profesională de 3 ani – dacă doresc dublă calificare de genul: ospătar-bucătar școala durează 4 ani;
 2. Liceu de specialitate de 5 ani;
 3. Școală profesională de comerț de 3 ani.

Ucenicii/elevii încheie un contract cu agentul economic și cu școala pentru întreaga lor formare. Pentru activitatea la agentul economic elevul primește în primul an 560 EUR/lună, în al doilea an 700 EUR/lună iar în al treilea an 800 EUR/lună.

Activitatea elevilor de desfășoară pe grupe, între 6 și max. 10 elevi. Într-un an școlar elevul este la școală doar 2 luni, restul de 10 luni fiind la agentul economic (1 lună au concediu). În cele 2 luni de școală elevii învață 46 ore/săptămână la care se adaugă ore suplimentare 2-4 pentru cursuri de somelieri tineri vinuri, somelier brânzeturi sau pentru limbi străine.

Începerea cursurilor este flexibilă, depinzând total de sezonul turistic (clasele de hotelărie încep cele 2 luni de pregătire în noiembrie sau decembrie.

Agentul economic participă la evaluarea finală a elevului, evaluare care se organizează la Camerele de Comerț; CCI recompensează agentul economic care pregătește la un nivel înalt elevii.

Evaluarea profesorilor este făcută de elevi, iar evaluarea directorilor de către cadrele didactice (sub protecția anonimatului și în format electronic).

Cadrele didactice au fiecare sala proprie de predare iar numărul orelor de predare este de 23 pe săptămână. Cadrele didactice provin din mediul economic (directorul adjunct deținând chiar și un hotel în zonă). Salariul unui profesor incepe de la 1680 Euro ăn primul an de activitate, iar la fiecare 6 ani se mai adaugă căte 250 euro, de trei ori. Se mai adaugă la salariu pentru custodiat 50 Euro și 100 euro pentru dirigenție.

Am asistat la unitati diverse de predare în cabinete și săli de cursuri:

 • 1. Cabinetul de limba franceză. Elevii au 3 ore/săptămână. (50 minute). În primul an, la franceză participă elevii de nivel II, iar aprofundarea se face spre final. Evaluarea se face pe baza unui punctaj care urmărește colaborarea între elevi, să poată realiza proiecte proprii și să dobândească un anumit vocabular. La evaluarea finală elevii trebuie să înțeleagă un meniu și să îl poată efectua practic, iar bucatarul verifică dacă produsul final corespunde rețeței. Elevii au un portofoliul în care au toate disciplinele studiate (un biblioraft în care adaugă treptat fișele pe care le realizează în clasă(foto).

A10

 

 • 2. Cabinetul de limba engleză. Am observat că elevii nu au uniformă dar au papuci de casă, la fel și profesorul. Se lucrează pe grupe mici.
 • 3. Cancelaria profesorilor clădirea I- Turism. Nu exista cataloage ca la noi, profesorii au de scris zilnic un raport, iar norma este de 24/27 ore/săptămână.

A12

 • 4. Sala de disciplină economică/vânzări.
 • 5. Atelierul de bricolaj pentru vitrinieri.
 • 6. Cancelaria profesorilor cladirea II- Comerț.
 • 7. Internatul. Există reguli foarte stricte, între 8-9 p.m au o1 oră de studiu, sunt 5 pedagogi/etaj.

 A13

 • 8. Sala de servire. Elevii au exemplificat diferite module speciale(figurile atasate):
  • a. Masa de tranșare – se realizează în fața clientului, pentru a putea observa prospețimea cărnii;
  • b. Somelierul- specialitate. Ucenicii fac ăn primul an căte 1 oră suplimentar, in anii II,III fac 2-3 ore suplimentar, în final primesc certificat de somelier;
  • c. Somelier pentru brânzeturi- demonstrează cum se montează o farfurie și recomandă vinul potrivit;
  • d. Marinade pentru salate;
  • e. Pește- dezosare;
  • f. Flambare deserturi;
  • g. Tehnica servirii vinului alb;

  A14

 • 9. 2 bucătării didactice, fiecare cu 4 module de gătit. În prima bucătărie se face supa și desertul, iar în cea de-a doua se face preparatul principal.

A15

EVALUAREA COMPETENȚELOR se face pe baza de punctaj, directorul scolii a dezvoltat un soft recunoscut în landul TIROL. Din luna octombrie școala a implementat catalogul electronic și a reușit armonizarea a 2 softuri: administrativ și financiar

A16

 

 • – Califică elevi pe 3 rute: Școală profesională de 3 ani – dacă doresc dublă calificare de genul: ospătar-bucătar școala durează 4 ani; Liceu de specialitate de 5 ani; Școală profesională de comerț de 3 ani.

Aspecte care pot fi preluate în România:

– fără modificări legislative

 • – Creșterea numărului de locuri la liceele de specialitate.

 • – Diseminarea vizitei de lucru la nivel de unitate și de oraș.

 • – Concentrarea calificărilor dintr-un domeniu într-o singură școală.

 • – Atragerea agenților economici și ai reprezentanților CCI în evaluarea elevilor (se face prin Metodologia certificării competențelor profesionale).

 • – Activități de conștientizare a tuturor actorilor implicati, in vederea imbunatățirii procesului educativ instructiv în special în domeniul pregătirii practice: parinti-elevi-profesori-agenti economici-foruri abilitate- primarii, etc.

 • – Evaluarea cadrelor didactice de către elevi și a directorilor de către personalul angajat (pentru diagnoză și remediere).

 • – Amenajarea sălilor pe profesor (în limita spațiului disponibil).

 • – Predarea cu mijloace IT – dotare cu calculatoare!!! și schimbarea lor periodică!!!

 • – Orientarea predării spre studiu de caz și activități practice.

– cu modificări legislative:

 • – Implicarea Camerei de Comerț și Industrie ( CCI) în stabilirea agenților economici care vor asigura practica elevilor.

 • – Stimularea agenților economici pentru acceptarea colaborării cu școlile.

 • – Recompensarea financiară a elevilor pe timpul practicii.

 • – Introducerea admiterii la liceu și la școala profesională după clasa a VIII-a!!!

 • – Reintroducerea notelor la examenele de certificare a competențelor profesionale (sau a calificativelor în nr. mai mare) pentru diferențierea elevilor!!!

 • – Modificarea curriculumului, în sensul scăderii nr. de module de specialitate dar cu creșterea nr. de ore/modul și a creșterii nr. de ore de practică – la agentul economic.

 • – Acordarea unor facilități fiscale agenților economici

 • – Scăderea numărului de elevi pe clasă și permiterea lucrului pe grupe!!!

 • – Ministerul Educației să țină cont de recomandările venite de la CNDIPT.

 • – Recunosterea vechimii în specialitate pentru profesorii care predau specialități, fără diminuarea salariului cu acel spor de stabilitate de 10 ani la catedră. Dupa 20 ani de vechime în specialitate, este greșit să ”penalizezi un cadru didactic că nu are vechiem la catedră. Doar dupa încă zece ani, acesta poate să beneficieze de salariul întreg. La fel și gradul II sau I să poată fi dat mai repede, de către profesorii cu vechime în specialitatea predată.

 • – Finanțarea de la Bugetul de Stat pentru dotarea minimala a laboratoarelor școală, precum și pentru materii prime.

   

Exemple de bună practică relevante sesizate:

 • – Activitatea practică în bucătăriile școlii – pregătirea meselor pentru interni, elevi, profesori.

 • – Exersarea tehnicilor de servire în condiții reale (în sala de mese).

A17

 • – Asistarea elevilor în procesul de învățare individuală la teorie (profesorul oferă suport de curs și/sau tematica generală, elevii căutând informația pe calculator sau studiind fișele și apoi exersând prin realizarea unor materiale: ex. scrisoare de informare).

  A18

  Multumim Conducerii școlii și elevilor care au avut un comportament și prestanța impecabila! De asemenea CNDIPT pentru oportunitatea acordata!

  Prof. Claudia PETCU, Dir. Adj. Colegioul Economic ”Andrei Barseanu” Brașov

  Prof. Sorina- Mihaela BĂLAN, Dir.Adj. Colegiul Economic ”Transilvania” Tg. Mureș

III. VIZITĂ DE LUCRU CU ELEVII PENTRU SCHIMB DE EXPERIENŢĂ LA PARTENERUL TRANSNAŢIONALdin cadrul proiectului „Drumul spre succes

Prof. Popoviciu Mihaela Carmen, expert pregătire practică,

 

În perioada 21-25 octombrie 2014, d-nele prof. Popoviciu Carmen si Blaga Cosmina au avut şansa să participe, ca profesor însoţitor al elevilor, la activitatea 4.7.Vizită de lucru cu elevii pentru schimb de experienţă la partenerul transnaţional în Lisabona, Portugalia.

Cele trei zile de activităţi, vizite, întâlniri cu profesorii şi elevii şcolilor partenere, au constituit o experienţă interesantă, care ne-a permis să cunoaştem aspecte ale educaţiei tehnologice din ţara gazdă.

În prima zi, 22.10.2013, activităţile s-au desfăşurat la INETE- Institutul de Educaţie Tehnică – unde am fost întâmpinaţi de către D-na profesor Ana Baio şi de către un grup de elevi. Am vizitat şcoala (care este de stat, cu management privat) şi ni s-a prezentat sistemul de învăţământ profesional din Portugalia, legătura şcolii cu oamenii de afaceri precum şi perspectiva consilierului în carieră cu privire la inserţia în stagiile de practică şi în viaţa activă.

După amiaza a avut loc un schimb de experienţă cu elevii de la INETE. S-au format grupe de elevi români şi portughezi care au conversat în limba engleză pe tema formării profesionale şi a planurilor fiecăruia privind cariera şi am participat la o lecţie deschisă de marketing şi inovare.

 

Ziua a doua, 23.10.2013, s-a desfăşurat la Primăria din oraşul Setúbal, unde Dl. Manuel Pisco Lopes, consilier al primarului, ne-a prezentat instituţia şi a răspuns la întrebările noastre. Am vizitat apoi la Departamentul de Lucrări publice şi Management financiar din cadrul Primăria Setúbal, unde am fost impresionaţi de organizarea atelierelor de tâmplărie, vopsitorie, service auto.

Am vizitat o şcoală profesională coordonată de către primărie, unde se pregătesc elevi pentru meserii ca: design, comunicaţii, turism.

După amiaza a fost organizată o vizită cu ghid în staţiuni din apropierea Lisabonei, Estoril şi Caskay şi am vizitat Oceanariumul.

 

În a treia zi ne-am întâlnit la ANESPO-Asociaţia Şcolilor Profesionale din Portugalia, cu Dl. Fernando Magalhães, Directorul Departamentului de Resurse Umane din cadrul grupului hotelier Vila Galé, care ne-a prezentat modul în care se realizează selecţia resurselor umane în cadrul lanţului hotelier şi cerinţele oamenilor de afaceri în ziua de azi în Europa şi în afara Europei în ceea ce priveşte recrutarea personalului. Întalnirea s terminat cu impresiile si lectiile invatate in aceasta vizita de studiu de catre fiecare  participant și  cu  concluziile vizitei  de studiu spuse  de  catre D-na Irene Ferreira.

Material consemnat de prof. Popoviciu Carmen. Prelucare prof.Bălan Sorina-Mihaela

Consider că au fost trei zile cu activităţi interesante, în care am cunoscut un sistem de invaţământ cu o puternică orientare spre partea aplicativă, cu ateliere şcolare care permit elevilor să se pregătească foarte bine pentru piaţa muncii. Cred că putem învăţa din experienţa colegilor noştri portughezi cum să intensificăm legătură între şcoală şi agenţii economici şi să implicăm elevii în viaţa comunităţii.

În liceele din România stăm bine cu partea teoretică, dar avem mari probleme cu pregătirea practică a elevilor, datorită lipsei atelierelor in şcoală şi a reticenţei agenţilor economici privind acceptarea elevilor la stagii de practică. Consider că o lege privind asigurarea condiţiilor pentru practica şcolară ar fi necesară şi binevenită pentru formarea elevilor ca buni specialişti în domeniul serviciilor.

În final, le adresez mulţumiri iniţiatorilor proiectului Drumul spre succes pentru oportunitatea oferită elevilor şi profesorilor de a participa la stagii de pregătire practică, schimburi de experienţă, concursuri pe meserii, vizite la universităţi, târguri de profil, consiliere în carieră şi la alte activităţi care au adus o plusvaloare importantă în procesul educaţional.”(prof.Popoviciu Carmen)

„Consilierea profesională trebuie realizată cu furnizarea de informaţii privind specificul unor profesiuni şi oferte de muncă, formarea unei atitudini pozitive faţă de muncă şi stârnirea interesului în carieră în funcţie de personalitatea elevilor, capacităţile lor şi aspiraţiile individuale ale acestora. Punerea în practică a acestora, realizarea unor decizii profesionale realiste se va realiza doar cu participarea tuturor factorilor implicaţi: profesori, tutori, agenţi economici, conducerea şcolii şi familie.

Accentul însă nu cade pe diagnoza situaţiei elevului şi recomandarea unor ocupaţii potrivite, ci pe ajutorul dat elevilor pentru a face faţă problemelor legate de orientarea carierei. În acest sens este necesară o colaborare şcoală-agenţi economici prin abordarea agenţilor economici interesaţi în pregătirea şi recrutarea elevilor încă din timpul şcolii şi stabilirea exactă a obiectivelor pe care le urmăresc părţile implicate.

Doar prin implicarea şcolii precum şi a agenţilor economici într-o activitate comună elevii vor fi capabili să-şi croiască propriul drum profesional, iar succesul elevilor se va dovedi în final şi succesul şcolii. (prof. Blaga Cosmina- Andreea)

Câteva imagini din timpul vizitei de lucru cu elevii pentru schimb de experienţă la partenerul transnaţional în Lisabona, Portugalia:

 A19  A20
 A21  A22
 A23  A24

Prof. Blaga Cosmina- Andreea

„Consilierea profesională trebuie realizată cu furnizarea de informaţii privind specificul unor profesiuni şi oferte de muncă, formarea unei atitudini pozitive faţă de muncă şi stârnirea interesului în carieră în funcţie de personalitatea elevilor, capacităţile lor şi aspiraţiile individuale ale acestora. Punerea în practică a acestora, realizarea unor decizii profesionale realiste se va realiza doar cu participarea tuturor factorilor implicaţi: profesori, tutori, agenţi economici, conducerea şcolii şi familie.

Accentul însă nu cade pe diagnoza situaţiei elevului şi recomandarea unor ocupaţii potrivite, ci pe ajutorul dat elevilor pentru a face faţă problemelor legate de orientarea carierei. În acest sens este necesară o colaborare şcoală-agenţi economici prin abordarea agenţilor economici interesaţi în pregătirea şi recrutarea elevilor încă din timpul şcolii şi stabilirea exactă a obiectivelor pe care le urmăresc părţile implicate.

Doar prin implicarea şcolii precum şi a agenţilor economici într-o activitate comună elevii vor fi capabili să-şi croiască propriul drum profesional, iar succesul elevilor se va dovedi în final şi succesul şcolii.

Referitor la implementarea în şcoală este necesară o colaborare continuă cu specialiştii privind consilierea în carieră în vederea planificării şi punerii în practică a opţiunii şcolare şi profesionale, o implicare a profesorilor prin activităţi desfăşurate în şcoală sau prin activităţi extracurriculare în direcţia dezvoltării potenţialului, aptitudinilor şi intereselor elevilor. De asemenea trebuie urmărită formarea competenţelor teoretice şi corelarea acestora cu cerinţele profesiunilor prin implicarea tutorilor de practică care vor asigura formarea competenţelor practice.

În sistemul de educaţie portughez este de remarcat asigurarea condiţiilor de practică foarte bune şi bune cu asigurarea locului individual de lucru pentru fiecare elev precum şi dăruirea şi profesionalismul tuturor factorilor implicaţi în procesul de instruire.

În cadrul sistemului de educaţie românesc prioritatea constă în introducerea şcolilor profesionale şi de meserii din cauză că nu toţi elevii sunt capabili şi interesaţi să urmeze cursurile liceale. În acest sens este necesară schimbarea sistemului de învăţământ profesional în vederea reintroducerii şcolilor de arte şi meserii sau a şcolilor profesionale cu durată de trei ani. De asemenea, unul din aspectele de îmbunătăţit este dotarea atelierelor şcolii şi alocarea unor fonduri pentru activităţile practice în cadrul acestora.

Schimbul de experienţă realizat în cadrul proiectului „Drumul spre succes” s-a dovedit a fi o activitate bine organizată şi de un real câştig pentru toţi participanţii, elevi şi profesori, care au rămas plăcut încântaţi şi impresionaţi.” (Blaga Cosmina – Andreea – expert practică)