VIZITE DE STUDIU

SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ

Anul 2012-2013

INTALNIRE DE LUCRU la VOLOS, Grecia

               I. Sept 2012.

În cadrul proiectului Comenius „cMinds Teaching Programming towards the Development of Early Analytical Structural Critical Minds: 502390-LLP-1-2009-GR-COMENIUS-CMP, iniţiat şi coordonat de Universitatea din Thessaly, Grecia (prof. Coord. Moldovan Ana M.) avut loc în 2012 -Volos, Grecia întâlnirea de lucru la care au participat partenerii proiectului, colegiul nostru fiind reprezentat de către d-na prof. Tot Carmen A.

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea societății informaționale, a conceptelor de programare vizuală ca suport al dezvoltării gândirii analitice, structurale și creative a elevilorprin activități de tip blended learning care se integrează în curricula existentă ca instrument educațional adițional. 2. Titlul proiectului: “Teaching Programming Towards Early Development of Analytical, Structural, and Creative Minds„ (Predarea de programare în vederea dezvoltării gândirii analitice, structurale şi creative)

Perioada de implementare a fost de 24 luni, 01.01.2010-30.11.2012. Beneficiarul proiectului a fost University Of Thessaly, Volos Greece, iar partenerii au fost: University Of Thessaly, cu sediul social în Argonafton & Filellinon, Volos Grecia – promotor; ZS KOLIN, cu sediul social în Kolin Cehia – partener 1; Centre For Research And Technology Thessaly, cu sediul în Volos Grecia – partener 2; 1st Primary School Of Volos, cu sediul în Volos Grecia – partener 3; Hist Contract Research cu sediul social în Trondheim, Norvegia– partener 4, Colegiul Economic ,,Transilvania cu sediul social în Tg-Mureş, str. Călimanului, nr.1, cod fiscal 4322378 – partener 5, Centre For Flexible Learning, cu sediul în Soderhamn Suedia – partener 6.

Informatii furnizate de catre: Prof. Tot Carmen Ana si prof. Moldovan AnaMaria

Editor: Prof. Balan Sorina-Mihaela

               II. 23-26 octombrie 2013.

Schimbul de experienţă cu elevii colegiului la partenerul transnaţional din Lisabona-Portugalia, a reprezentat un real câştig pentru participanţi: d-l prof. coord. Pop Ion, elevii Islai Emese (cls. a XII-a G), Cozma Alin și Adorjani Timeea (cls. a XII-a E).

 2

Activităţile s-au desfăşurat după cum urmează:

23 octombrie 2012– întâlnirea la sediul G&M pentru o informare în legătură cu activitatea în cauză, făcută de managerul de proiect, d-na Emilia Pop; decolarea cu destinaţia Lisabona

24 octombrie 2012 – activitati la CENFIC Centrul de Formare Profesională din Industria Construcţiilor Civile şi Lucrărilor Publice din zona de sud; urări de bun venit din partea directorului Maria João Leal şi prezentarea CENFIC precizând că aşteptările centrului privind pregătirea profesională a cursanţilor sunt în general bune (în urma analizelor făcute). A vorbit cu patos şi dăruire despre pregătire şi a insistat pe muncă (înainte de a vorbi de succes). Un lucru de remarcat este acela că şcoala este deschisă spre agentul economic într-o conlucrare bună. I-a îndemnat pe elevi să fie o VALOARE ADĂUGATĂ prin activitatea de pregătire teoretică şi practică; – vizitarea spaţiilor de practică unde s-a putut observa o implicare din partea tuturor părţilor interesate: cursanţi, formatori, conducere. Condiţii de practică foarte bune şi bune cu asigurarea locului individual de lucru pentru fiecare cursant şi acolo unde era cazul lucrul în echipă. Aparatură şi mai nouă şi mai veche.Îndrumarea şi supravegherea făcută cu foarte mare responsabilitate (echipament, scule, dispozitive, calculatoare etc.). Au fost prezentate metodologii de formare practică în contextul integrării în viaţa activă, utilizate de CENFIC.

S-a insistat pe recrutarea cursanţilor, pe instruirea şi evaluarea lor. Urmărirea printr-un Ghid al elevului care cuprinde toate datele de pregătire teoretică şi practică a elevilor.

25 octombrie 2012 -activităţi la INETE – Institutul de Educaţie Tehnică unde ni s-au prezentat câteva preocupări legate de: Perspectiva coordonatorului tehnic al şcolii ( Dia Ana Baio-psihologul şcolii) cu privire la integrarea elevului în stagiul de practică. O prezentare profesională cu exemple şi rezultate concrete. Dotarea, amenajarea modestă dar cu o atitudine pozitivă din partea tuturor. De asemenea s-a prezentat „Perpectiva consilierii de carieră asupra integrării în stagiile de practică şi viaţă activă.” A urmat o discuţie între elevii participanţi şi cei din clasa a XII a din institut.

Vizită la Şcoala profesională specializată în domeniul hotelier şi al turismului EPHTL din Lisabona. O vizită sumară urmată de servirea dejunului din sala de pregătire practică a şcolii de către elevii din domeniul restauraţiei. Un meniu bine ales, un mise en place profesionist şi o servire bună şi foarte bună. Elevi cu o ţinută impecabilă, gesturi şi dialog bine coordonat, prezentat de formator. A fost o adevărată demonstraţie privind modul de servire din care elevii noştri au avut ce învăţa. A urmat apoi un schimb de idei, o apreciere a activităţii urmată de o prezentare foarte sumară a şcolii întrucât se desfăşurau şi ore de curs. Practica se face în şcoală şi în unităţi reprezentative din oraş.

26 octombrie 2012 -Vizită la ANESPO unde dr. Fernando Malgahaes director al R.V. a grupului hotelier VILLA GALLE ne-a prezentat tema Tranziţie către educaţie sau viaţă văzută din perspectiva unui Departament de resurse umane al unui grup hotelier internaţional.

A fost o prezentare profesionistă după toate regulile de recrutare a personalului.

Propunerile d-l Pop Ion sunt:

„Consilirea să fie făcută nu prin a crea vise elevilor (uneori irealizabile la noi) ci prin punerea în practică şi trezirea interesului pentru cariera de urmat. Acesta într-o conlucrare cu cei implicaţi în pregătirea practică a elevilor (formatori, tutori, experţi, conducerea, agenţi economici, familie). Destinderea elevilor prin consiliere nu rezolvă problema integrării în activitatea practică şi în viaţă. Eleganţa, decenţa, perceperea exigentă, interesul şi curiozitatea asociată creativităţii trebuie să fie cheia succesului. Selectarea agenţilor economici să se facă pe criterii de cointeresare în pregătirea elevilor, iar şcoala să vină în întâmpinarea acestora.

Este de preferat o cointeresare materială şcoală-cursanţi. Recrutarea unităţilor de practică în urma vizitelor la agenţii economici pentru a se face cunoscut scopul şi obiectivele urmărite de ambele părţi.

Selectarea tutorilor după nişte criterii bine gândite şi cu impact real asupra pregătirii elevilor. Trebuie avut în vedere că insuccesul elevului este şi al şcolii.”

Privind implementarea în şcoală:

 • – Urmărirea modului în care elevii reuşesc să-şi formeze competenţe teoretice legate de profesia aleasă.

 • – Rezultatele să fie consemnate într-o fişă a elevului cu care va merge la unitatea de practică unde continuă să-şi formeze competenţe practice.

 • – O colaborare concretă cu consilierii în carieră în sensul axării activităţii pe partea aplicativă a consilierii.

 • – Solicitarea ca tutorii să precizeze zilnic sarcinile trasate elevilor, sarcini notate în caiete şi urmărite pe parcurs, iar la sfârşitul zilei analizate.

 • – O implicare concretă a agentului economic în pregătirea elevilor, precum şi conştientizarea elevilor a propriilor competenţe dobândite.

 • – Diferenţe mari nu sunt între sistemul portughez de instruire şi cel românesc, cu excepţia dăruirii şi profesionalismului celor implicaţi.

În ceea ce priveşte aplicabilitatea prevederilor legale ale Portugaliei, în şcoala românească, ar fi de menţionat următoarele:

 • – Alocarea unui buget corespunzător pentru desfăşurarea activităţilor practice, subvenţie din partea statului până la 100%.

 • – Schimbarea structurii învăţământului tehnic şi profesional.

 • – Un bacalaureat relevant în care elevul să se implice din clasa a X a reuşind să obţină note de trecere la anumite materii solicitate de şcolile (universităţile) pe care doresc să le urmeze.

 • – Evaluarea finală a elevilor pe baza competenţelor dobândite în anii de şcoală.

 • – Reînfiinţarea urgentă a şcolilor profesionale şi de meserii deoarece nu toţi elevii sunt interesaţi să urmeze cursurile liceale şi universitare.

 • – Schimbul de experienţă a reprezentat un real câştig pentru participanţi.

 • – Am fost încântaţi, onoraţi şi interesaţi de un asemenea experiment oferit în cadrul proiectului „Drumul spre succes”

A fost o activitate pregătită minuţios, în detaliu cu o implicare plină de respect , cu momente interesante, profesionaiste care prin conţinutul lor au creat o atmosferă destinsă, de lucru, cu multe învăţăminte. Urările de bun venit exprimate de gazde, vizitarea spaţiilor de formare practică şi prezentarea unor metodologii de formare practică în contextul muncii şi integrării în viaţa actică utilizate în cadrul CENFIC, INETE, EPHTL şi ANESO au făcut din vizită o plăcere, acumulând informaţii şi modele de urmat. Am fost încântaţi, onoraţi şi interesaţi de un asemenea experiment oferit în cadrul proiectului „Drumul spre succes”- a concluzionat d-l Pop Ion- Expert și profesor insoțitor.

Informatii furnizate de catre: d-l prof. coord. Pop Ion, elevii Islai Emese (cls. a XII-a G), Cozma Alin și Adorjani Timeea (cls. a XII-a E).

Prelucrare si editare: Prof. Balan Sorina-Mihaela

               III. Vizita de studii in Austria

3

3. 19-23 Noembrie 2012. În cadrul proiectului: „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic – profil servicii, pentru extinderea metodei moderne interactive de învaţare- firma de exerciţiu”, coord. centrului de resurse prof. Bălan Sorina Mihaela a efectuat o VIZITĂ DE STUDIU ÎN AUSTRIA.

Activităţile s-au desfăşurat după cum urmează:

Înaintea plecării, au fost pregătite materiale promoțiolale, care au fost distribuit einstituțiilor vizitate (mapa cu poza școlii, cataloage, oferte, cărți vizită ale elevilor, pliantul orașului Tg. Mureș, pliant de prezentarea a Centrului de resurse, articole inscripționate cu municipiul Tg. Mureș, dulciuri tradiționale din RO).

19 noiembrie 2012: Vizita la Ministerul Educației Austria-BMUK,

http://www.bmukk.gv.at/. Andreea Gintenstorfer a oferit informații despre sistemul de învățământ din Austria și în mod special despre cel tehnic vocational; cum functioneaza Act (similara rețelei ROCT din România), despre functionalitatea platformei ACR și noutățile care au stârnit o serie de întrebîri și lămuriri. Un rol important îl ocupă firmele de exercițiu în curriculumul şcoliloraustriece, precum și despre importanța acordată educației antreprenoriale și a parteneriatelor școlarecu agenții economici.

A urmat apoi vizitarea sediul KulturKontakt din Austria unde s-au prezentat prezentare KulturKontakt, activitatea de promovare a conceptului de firmă de exercițiu în România și Europa de Est, prin intermediul ECO NET, colaborarea transfrontalieră, promovarea unei învățări bazată pe practică, obiectivele, funcționalitatea, activitățile și rezultatele proiectelor ECO NET precum și un punctul important s-a pus pe tranzacțiile internaționale, colaborarea interstatală în cadrul Strategiei dunărene şi a celorlalte Strategii europene.

20 noiembrie 2012: A doua zi a urmat plecarea spre Retz, unde am fost întampinați de către d-na Directoare Brigit Wagner, de la Praterstern –HLTW (Liceul pentru turism) Retz, Adresa: Seeweg 2, 2070 Retz, http://www.hltretz.ac.at/ iar surpriza a fost că dintre cei trei elevi ai școlii care au intâmpinat delegația, unul era de origine română, a răspuns la întrebări,.vizitarea centrului de practică – partener pentru hotelărie şi restaurantşi a unităţii şcolare și prezentarea modului de organizare a instruirii practice,de evaluarea elevilor în cadrul bucătăriei şi a restaurantului. De remarcat implicarea autorităţilor locale şi regionale, sub forma unui parteneriat public-privat, pentru atragerea de finanţări europene cât și implicarea activă a părinţilor, profesorilorşi elevilor în organizarea de evenimente pentru strângerea de fonduri în vederea premierii elevilor cu rezultate deosebite .

 În aceeași zi, întoarsă la Viena, delegația română a vizitat Pavilionului expoziţional Viena -Congress Center, unde se desfășura evenimentul Gewinn InfoDay 2012, a urmat o rundă de discuții cu organizatorii de la InfoDays (Revista economică Gewinn). Vorbitor: Helga Berger. Aproape 5000 de elevi și profesori au participat la InfoDay, Congresul economic pentru elevi cu vârsta cuprinsă între 16 si 20 de ani , unde au fost primite informații cu privire la domeniul de activitate a companiilor și instituțiilor participante cu standuri la târg și s-a asistat la dialoguri dintre elevi și reprezentanții companiilor și instituțiilor participante și vizitarea celor aproape 50 de standuri participante.

4

21 noiembrie 2012– activitatea a început cu vizitarea Liceului de ucenici pentru comerţ si administraţie Berufsschule für Handel und Administration Viena, unde D-na Martina Knapp, a prezentat liceul și organizarea acestuia. A venit apoi rândul elevilor, care au prezentat firmele de exercițiu, demonstând apoi cum lucrează pe departamente, iar profesorii au putut interacționa și adresa o serie de întrebări. S-au furnizt informații cu privire la finalizarea atestatului profesional și modul de obținere a certificatului de absolvire iar școala insistă pe componenta practică. De asemenea există oe legătura strânsă cu agenții economici la care elevii își desfășoară stagiile de practică. Mai multe despre școala aici:

http://www.wienererufsschulen.at/hpgen/projects/GH/index.php?contentID=HOME.

După amiază s-a vizitat Schumpeter Handelsakademie, (Liceul de economie Schumpeter) – BHAK/BHAS 13, situat pe Maygasse 43, 1130 Viena, unde s-a luat contact cu membrele grupului ARGE ÜFA Wien (Grupul de lucru FE Viena), doamnele Beate Tötterström, Helga Berger care au prezentat informaţii despre modul de organizare a examenului de bacalaureat, a urmat apoi prezentarea istoricului şi situaţiei actuale a învăţământului comercial, structura curriculum-ului și participarea la grupuri de discuţii privind: modalitatea utilizării coaching-ul colegial, a grupurilor de recuperare, portofoliului personal al elevilor, modalităţi de a dobândi experienţă de lucru în firme din ţară şi/sau străinătate, cunoaşterea specificului claselor Schumpeter.

S-a remarcat existența unor oferte școlare speciale pentru elevii dotați. Se acordă o importanța ridicată învățării limbii engleze dar și a altor limbi străine cuvinte cheie fiind multilingvism, multiculturalitate.

Elevii au prezentat detaliat activitatea unei firme de exercițiu, urmată apoi de vizitarea laboratorului firmelor de exercițiu.

S-a prezentat un model de „Portofoliu al elevului”, urmată de vizitarea firmelor de exercitiu la lucru. Site-ul Liceului Schumpeter este http://www.bhakwien13.at/.

22 noiembrie 2012– Ziua de joi a început cu o călătorie de la Viena la Salzburg, unde am vizitat Institutul pentru promovarea meseriilor) Salzburg. Dl Lajos Kiraly a făcut o prezentarea activității de instruire a adulților în firma de exercițiu. Institutul se bucură de susținerea activității de către Camera de muncă din Salzburg, iar peste 90% dintre cursanți ajung pe piața muncii. Și aici a urmat vizitareaspațiilor firmelor de exercițiu . Despre istitut aici:http://www.bfi-sbg.at/

Ultima zi, vineri 23 noiembrie 2012, a fost foarte intensă; debutând cu vizitarea HAK-Liceului Economic-Vienna Business School, situat pe o strada cu tradiție, Schönborngasse, 1080 Viena, unde se desfășura „Ziua porţilor deschise”, a urmat prezentarea liceului, prezentarea activității firmelor de exercițiu și prezentarea detaliată, de către elevi, a unei firme de exercițiu. S-a remarcat existența unor oferte școlare speciale pentru elevii dotați, programe flexibile adaptate cerințelor elevilor, ponderea mare a obiectelor de specialitate în programa școlară, importanța acordată educației și importanța acordată învățării limbii engleze, dar și a altor limbi străine, existența cursurilor de completare, activitățile extrașcolare și vizitarea laboratorului firmelor de exercițiu.

Ne-au vorbit Elisabeth Hudolin și Bernhard Irschik. Site-ul liceului: http://www.schoenborngasse.vbs.ac.at/index.php?id=664

Ultimul obiectiv vizat, a fost IBC (International Business College) Hetzendor– BHAK/BHAS (Liceul economic) Viena 12, situat pe Hetzendorfer Straße, 1120 Viena. Aici s-a urmărit o prezentare a ibc (BIK), urmată de vizitarea activitățiilor FE si a laboratorului firmelor de exercițiu, prezentarea liceului . În cadrul firmelor de exercițiu se pune accent pe realizarea de tranzacții interne și internaționale iar obiectivul firmelor de exercițiu este participarea la Târgul internațional al firmelor de exercițiu de la New York.

Totul culminând cu momentul de evaluare study trip individual și în grup, precum și cu momentele de bun ramas adresate d-lor Monika Mott, Barbara Raab si d-nei Helga Berger– care a fost gazda noastră pe tot parcursul vizitei. Site-ul ibc: http://www.ibc.ac.at/website/english/index.html.

Grupul celor 30 de profesori, printre care și prof. Bălan Sorina, însoțiți de către: Mihaela Stefanescu – inspector CNDIPT; Christian Estermann – reprezentant Kultur Kontakt Austria; Monica Marcu – translator si coordonator logistic și Dragos Vancea – translator au acumulat multe exeriențe, mai important, au creat niște legături și planuri pentru viitoare proiecte.

Concluzii. D-na prof Bălan Sorina Mihaela a remarcat:

 • – importanța extraordinară acordată sistemului educațional, de către guvern, școală, dar și de către agenții economici și comunitatea locală;

 • – pregătirea cât mai bună a elevilor pentru viitor;

 • – accentul pus pe sustenabilitatea activităților din firma de exercițiu;

 • – la toate obiectivele vizitate au fost întâminați de către elevi vorbitorii de limbă română;

 • – spațiile generoase și baza tehnico-materială extraordinară a școlilor și facilitățile oferite elevilor;

 • – asistenţa la orele de FE princontabilitate asistată de calculator în SAP, adminstrarea proceselor de afaceri;

 • – utilizarea platformelor de învăţare electronice, și a instrumentelor de informare tip tutoriale, sau Moodle, precum și a celor de evaluare, raportare sau motivare;

 • – evaluarea absolvenților pe baza punctajului și amatricei de competențe;

 • – firmele mamă (firme reale) sprijină firmele de exercițiu ale elevilor ( firme virtuale) dar și firmele de exercișiu preiau chiar comenzi în numele firmelor mamă, aducându-le beneficii;

 • – importanța acordată calității nu cantității. În România se înființează anual noi firme de exercițiu și nu se pune accent pe continuarea firmelor, iar în Austria Firmele de exercițiu sunt preluate an de an, de la generație la generație, insistându-se pe vechimea firmelor și notorietete, unele firme vizitate aveau vechime de cca. 10 ani.

Material realizat de catre prof. Balan Sorina-Mihaela

               IV. 26- 29 Noembrie 2012. Vizita de lucru in Portugalia.

În cadrul proiectului ,,DRUMUL SPRE SUCCES”, d-l dir. prof. Laslo Simion, prof. Sămărghițan Daniela și prof. Florea Elena,au efectuat o vizită de lucru cu experţii din şcoli- Schimb de experienţă Portugalia.

5

Activităţile s-au desfăşurat după cum urmează:

În data de 26.11.2012 la ora 11 a avut loc întâlnirea experţilor, care participă la această activitate, la sediul G&M International Instalaţii S.R.L.

În data de 27.11.2012, s-a vizitat „Şcoala Hotelieră din Fatima”. Delegația română a fost întâmpinaţă de către: directorul executiv al şcolii, dl. Francisco Vieira, directorul pedagogic al E.P.Qurem, dl. Jose Luis Pegada, de d-na Paula Valente, specialistă la Centrul de Noi Şanse „Insignare”şi de către dl. Renato Guiomar.

În cadrul acestei vizite a fost prezentat „Sistemul educativ portughez, documentele suport, precum şi evaluarea externă şi internă” care au loc în cadrul şcolii. Printre membrii fondatori ai acestei Şcoli Profesionale se află şi ANESPO, partenerul transnaţional din cadrul proiectului „Drumul spre succes”.

Fiecare membru al delegaţiei a expus lucruri interesante. În cadrul şcolii există un centru educativ pentru copii mai mici cu aproximativ 1700 de locuri, instruiesc un număr de 500 de elevi şi califică prin cursuri de formare continuă aproximativ 3000 de adulţi.

„Referitor la „Structura şi organizarea sistemului în educaţia portugheză” ne-au fost prezentate următoarele:

1. Educaţia elementară (elementary): 6 clase de la 6 la 12 ani (clasele 1-6),

2. Educaţia secundară (secondary): 4 clase de la 12 la 16 ani (clasele 7-10),

3. Bacalaureatul: 2 clase de la 16 la 18 ani (clasele 11-12).După finalizarea educaţiei secundare (la sfârşitul clasei a 10-a), elevii pot părăsi şcoala cu un certificat de absolvire a ciclului secundar sau pot continua educaţia la liceu pentru doi ani.

În cadrul ciclului secundar, cele mai multe obiecte de studiu sunt obligatorii: Ştiinţe Naturale, Ştiinţe Sociale, Educaţie Plastică şi Vizuală, Limba şi Literatura Portugheză, Limbi străine (de obicei Limba Engleză), Matematica, Muzică, etc. În cadrul ciclului de bacalureat, în clasa a 11-a obiectele obligatorii sunt Limba şi Literatura Portugheză I, Limbi străine I (de obicei Limba Engleză), Filosofia şi Educaţie Fizică iar în clasa a 12-a, obiectele obligatorii sunt Limba şi Literatura Portugheză II, Limbi străine II (de obicei Limba Engleză) şi Istoria.

În ambele clase de Bacalaureat, elevii trebuie să-şi aleagă în funcţie de specializarea universitară pe care doresc să o urmeze, alte 3 obiecte dintre: Fizică, Chimie, Biologie, Matematică, Latină, Greacă sau alte obiecte aflate în curricula opţională. Pentru a fi eligibili din punct de vedere lingvistic, elevii trebuie să aiba cunoştinţe elementare spre medii de limba portugheză (să fi studiat portugheza cel puţin 2 ani în şcoala generală sau liceu) sau de limba engleză.

Învăţământul profesional are o structură modulară, fiecare modul are între 18 şi 36 de ore. La începutul fiecărui an profesorii stabilesc criteriile de evaluare, care pot varia de la un modul la altul. Urmarea şcolii profesionale presupune: preînscrierea elevilor, parcurgerea a două faze: -1. teste psihotehnice şi 2. interviul individual.

Interviul este susţinut în faţa unui profesor, întrebările fiind de aşa natură încât să reiasă că elevul respectiv îşi doreşte să urmeze acea şcoală.

Documentele suport utilizate sunt:

 • – Regulamentul intern,

 • – Plan de activităţi cu datele de realizare,

 • – Proiect educaţional pe o perioadă de trei ani la care se face o evaluare,

 • – Documente auxiliare(documente digitale,tabele cu date legate de elevi şi profesori,fişe extraşcolare etc.)

Evaluarea externă şi internă se desfăşoară astfel:

 • – Evaluarea internă (în şcoală): – Persoane vizate de evaluare: elevii, cadrele didactice, funcţionarii, evaluarea serviciilor din şcoală.

 • – Evaluarea externă:Audit POSDRU portughez.

Un membru al delegaţiei portugheze spunea că: „ învăţământul profesional face parte din ADN-ul nostru, suntem interesaţi de schimburi de experienţe în Europa”. În fiecare săptămână elevii şi profesorii se deplasează în schimburi de experienţe şi primesc elevi şi profesori în schimb de experienţă. La ei funcţionează principiul conform căruia şcoala trebuie să se apropie de agentul economic şi împreună să facă echipă bună în vederea integrării pe piaţa muncii a elevilor absolvenţi. Încearcă să fugă de cursurile cu pixul şi hârtia şi se îndreaptă spre ceva mai practic. În cadrul şcolii există un „restaurant” de practică, un loc foarte bine amenajat şi dotat cu tot felul de ustensile necesare desfăşurării practicii. În cadrul acestui restaurant am servit şi noi prânzul care a fost pregătit şi servit de către elevii şcolii. Şcoala serveşte prânzul atât pentru elevii şi profesorii proprii cât şi pentru clienţii dinafară. După servirea prânzului am plecat să vizităm Sanctuarul de la Fatima, care este unul dintre obiectivele turistice cu care sa mândresc portughezii.

Ziua de 28.11.2012 s-a vizitat şcoala privată Institutul de Educaţie Tehnică.

Ca şi teme de discuţie au fost: „Organizarea unei şcoli profesionale. Structurile organizaţionale, normele şi instrumentele de gestionare a şcolilor.”

Au fost expuse modalităţile de organizare a unei şcoli profesionale, care deşi este o şcoală privată este finanţată şi de la bugetul de stat. La întrebarea cum de finanţează statul o şcoală privată ni s-a răspuns că şi guvernanţii şi-au dat seama că şcolile private gestionează mai bine fondurile decât cei de la şcolile publice. Şcolile profesionale au fost înfiinţate prin fonduri europene şi la expirarea proiectelor a preluat statul finanţarea lor.

Modul de organizare şi implementare a cursurilor în cadrul acestei şcoli.

Aceste cursuri se adresează elevilor care au terminat clasa a IX-a sau liceul dar nu l-au absolvit. Cursurile se desfăşoară pe o perioadă de trei ani având 3100 de ore, cu libertatea de adaptare a orarului şi cuprind trei componente: componenta socioculturală – 1000 ore, componenta ştiinţifică – 500 ore, componenta tehnică – 1180 ore, componenta practică – 420 ore. Practica se realizează la sfârşitul celor trei ani de studiu, după care se susţine o probă individuală, tema lucrării fiind în concordanţă cu practica desfăşurată.

De înscrierea elevilor la şcoala profesională se ocupă psihologul şcolii care face recrutarea elevilor din gimnaziu pe baza unor chestionare, interviuri şi discuţii referitor la ce-şi doresc elevii să facă în viitor.

În cadrul şcolii există un coordonator tehnic care ia contact cu agenţii economici, urmăreşte desfăşurarea stagiilor de practică şi evaluează elevii.

În 29.11.2012 s-a vizitat şcoala publică „Şcoala Secundară Marchizul de Pombal”, precum şi „Asociaţia Naţională a Şcolilor Profesionale – ANESPO”

Şcoala secundară „Marchizul de Pombal” este o școală de învăţământ tehnic cu tradiţie în tâmplărie, desen industrial, textil, electotehnică, o şcoală industrială care dispune de: două săli de sport(gimnastică şi baschet), o clădire cu ateliere, o clădire cu laboratoare de electricitate

Echipa din cadrul şcolii vizitate a prezentat manangementul şcolar din perpectiva modelului public, management asemănător cu cel practicat în şcolile din România.

În cadrul acestei şcoli se desfăşoară atât cursuri de liceu cât şi profesionale. Cursurile sunt organizate în funcţie de trei componente şi anume:

 • – componenta generală care cuprinde: engleză, portugheză, tehnologii, informatică,educaţie fizică, integrare.

 • – componenta ştiinţifică care cuprinde: matematică, fizică şi chimie.

 • – componenta tehnică, care diferă în funcţie de calificare.

Practica se realizează la sfârşitul anilor de studiu. Stagiile de practică sunt supravegheate de către: directorul de clasă – dirigintele, director responsabil cu funcţionarea cursului, care verifică dacă orele de formare sunt conforme cu cerinţele, responsabil cu contactul cu agenţii economici, care verifică elevii, făcând vizite la agenţii economici.

Şi la această şcoală înscrierea se face ţinând cont de dorinţa elevilor, de ceea ce doresc să facă în viaţă şi dacă sunt interesaţi de un loc de muncă.

La Asociaţia Naţională a Şcolilor Profesionale – ANESPO, a avut loc şedinţa de management al proiectului. În cadrul şedinţei au avut loc discuţii referitoare la ceea ce am vizitat şi la ce s-ar putea implementa în sistemul educaţional românesc.”(Sămărghișan Daniela)

PROPUNERILE d-nei Prof Florea Elena

Mi-ar place sa pot vedea si la noi ca functioneaza relatiile de parteneriat cu comunitatea locala, cu companii, cu institutii si ONG-uri pentru diferite programe de interes public si social si sa se aloce fonduri de la buget pentru desfasurarea activitatilor practice si implicarea tuturor celor care pot sa schimbe ceva in bine in invatamant. Este important sa schimbam mentalitatea oamenilor, a elevilor, sa ne axam pe specialitati cautate pe piata muncii, sa-i pregatim pentru acele domenii, sa creem locuri de munca; sa se aplice un examen de bacalaureat, adaptat scolilor Tehnologice si nu unul general; evaluarea sa se faca pe baza competentelor dabandite in anii de studii; introducerea examenelor de admitere pentru facultati si infiintarea scolilor profesionale si postliceale, pentru elevii care nu doresc sa-si continue studiile universitare. Dupa ciclul gimnazial, sa recrutam si noi elevii pe baza unui interviu, pe baza aptitudinilor si cunostintelor dobandite, impreuna cu psihologul scolar si cadre didactice experte in domeniu. Acest schimb de experienta a fost impresionant si consider ca am avut foarte multe lucruri noi de vazut si de invatat pe care sper sa aplic ceea ce se poate si sa particip si eu cu ceva la schimbarea in bine a lucrurilor in calitate de cadru didactic. Vreau sa multumesc, echipei din cadrul proiectului „Drumul spre succes” care ne-a onorat cu acest experiment si le doresc multa putere de munca si mult succes!”(prof Florea Elena)

Concluziile prof. Sămărghițan Daniela:

În urma acestui schimb de experienţă am constatat că sistemul educativ portughez este foarte bine organizat, nu există modificări în legea educaţiei în fiecare an, ca la noi. Statul sprijină acest sistem şi pentru ei educaţia prezintă o prioritate, într-adevăr privesc tinerii ca fiind viitorul ţării.

Ceea ce m-a impresionat personal a fost faptul că elevul este pe primul plan şi nu alte interese. Într-adevăr se ţine cont de opţiunea elevului, de ceea ce doreşte să facă, ce şcoală doreşte să urmeze, sau în ce domeniu vrea să lucreze.

Aş fi foarte încântată dacă şi la noi ar fi la fel, să nu mai aleagă calculatorul în locul elevului. În cazul în care un elev ajunge la o şcoală care nu doreşte să o urmeze nu se vor vedea rezultate niciodată. Referitor la relaţiile de parteneriat cu comunitatea locală, cu diferite instituţii sau companii şi cu ONG-urile, în Portugalia s-a dovedit că funcţionează foarte bine, ceea ce nu se poate spune şi la noi, care în mare parte sunt numai pe hârtie.

Pentru a ajunge la performanţa pe care am văzut-o în acest schimb de experienţă trebuiesc schimbate multe. Începând cu recrutarea elevilor din gimnaziu, introducerea examenului de admitere la liceu pentru cei care doresc să-l urmeze, promovarea şcolilor profesionale, precum şi admiterea în facultăţi şi axarea pe specializarea studenţilor în meseriile căutate pe piaţă. În zadar se scot filozofi pe bandă dacă nu li se oferă loc de muncă.

Pentru mine a fost o experienţă de neuitat, am văzut multe lucruri noi şi interesante şi mi s-a confirmat căci dacă vrei, se poate. Consider că la noi în ţară nu este luată îndeajuns de în serios educaţia de către nici un participat la desfăşurarea ei. Într-un asemenea schimb de experienţă ar trebui să meargă şi factorii decidenţii în ceea ce priveşte educaţia românească şi poate vom vedea o schimbare în sistem.

Mulţumesc echipei din cadrul proiectului „Drumul spre succes” că mi-a dat ocazia să trăiesc o asemenea experienţă şi doresc tuturor celor implicaţi în acest proiect, multă putere de muncă şi multe realizări în continuare.”(prof. Sămărghițan Daniela)

Materale furnizate de către prof.: Sămărghițan Daniela și prof. Florea Elena, au fost prelucrate de catre prof. Bălan Sorina Mihaela

DISEMINĂRILE VIZITELOR DE STUDIU

2012-2013

6

Diseminarea celor patru vizite de studiu, s-a realizat:

1. În cadrul Colegiului Economic „Transilvania”.

2. Vizita din Austria a fost diseminată în cadrul Conferinței Internaționale Educational Performance and Development”, organizată de către Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tg. Mureș, in data de 28 noiembrie 2012.

7

3. O altă activitate de diseminare importantă a avut loc în cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureș, unde Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, împreună cu Departamentul de Studii Masterale a organizat Seminarul cu tema Exemple de bună practică privind implementarea proiectelor educaționale în învățământul preuniversitar. Evenimentul a fost organizat în cadrul programului de masterat „Asigurarea calității învățământului”, în data de 12 decembrie 2012.

Misiunea acestei întruniri fost de a aduce în atenția celor direct implicați în sistem –directori de școli, cadre didactice, părinți, elevi – modalități concrete de dezvoltare instituțională și de implementare a calității în învățământ prin intermediul proiectelor europene. In centrul dezbaterilor invitate speciale au fost D-na Adriana Țibrea,  Director – Grup Școlar ”Constantin Brancuși” din Tg.-Mureş și D-na Sorina Mihaela Bălan. La eveniment au participat inspectori școlari, directori de școli, cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar, consilieri școlari, studenți ai Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, absolvenți de învățământ superior interesați de probleme educaționale.

4. Radio Tg. Mureș