PARTENERIATE ȘI PROIECTE INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE

Priorităţile Colegiului Economic Transilvania Tg.Mures au fost armonizate cu cele ale ISJ Mureș:

1. Accesibilizarea informațiilor referitoare la Uniunea Europeana şi la oportunităţileă de finanţare prin programe şi proiecte, pentru cât mai multe şcoli din judeţ, inclusiv pentru şcolile din mediul rural

2. Creşterea numărului proiectelor depuse / eligibile / aprobate

3. Creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene prin intermediul proiectelor şi programelor

4. Asigurarea cadrului calitativ al implementării activităţilor dezvoltate în cadrul proiectelor şi programelor

5. Creşterea expertizei în management de proiect

6. Exploatarea rezultatelor proiectelor în scopul de a le optimiza valoarea şi a le spori impactul.

Profesorii Colegiului Economic „Transilvania” s-au implicat și au participat activ în proiecte, precum: „Re Form Transilvania”; „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră”; „Extinderea competenţelor IT în învăţământul preuniversitar – utilizarea eficientă a laboratoarelor informatizate”, „Cadrul didactic – un profesionist în sistemul de învățământ”, “Platforma digitală interactivă pentru eficientizarea activității cadrelor didactice în relația sindicala” „e-Formare-Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii”, etc.

D-nele prof. Popoviciu Mihaela-Carmen și prof. Moldovan Ana-Maria au susținut cursuri de formate în calitate de Formatori, în cadrul proiectului „e-Formare-Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii”, la Tîrnăveni, Reghin și Tg. Mureș.

S-a continuat implementarea unor proiecte inițiate de către ISJ Mureș:

  • – POSDRU MVP ID 64159 – “Metode şi instrumente noi pentru formarea competenţelor elevilor în managementul vieţii personale. Platforma digitală interactivă în tematica psihologiei aplicate pentru elevii de liceu – MVP”

  • – Programe naționale și internaționale: Implementarea programelor: MoneySense- Fundația CREDE Romania, JARomania
  • – Proiect BNR- „Să vorbim despre bani și bănci”.

DRUMUL SPRE SUCCES”

Cel mai important proiect derulat în școala noastră este: “Drumul Spre Succes”: POSDRU/90/2.1/S/59295. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă corelarea eficientă între sistemul de învătământ  şi piaţa muncii prin activităţi de consiliere şi orientare profesională şi stagii de pregătire practică.

Grupul ţintă din cadrul Colegiului Economic „Transilvania” Târgu Mureş pentru anul şcolar 2012-2013 au fost cuprinşi în proiect 300 de elevi şi 15 profesori.

Partener 6: Colegiul Economic „Transilvania” Tg-Mureş

Activităţile desfășu au fost:

A 2. Organizarea şi implementarea stagiilor de practică

2.3. Stabilirea necesarului de material pentru practică

2.4. Efectuarea stagiilor de practică

A 3. Dezvoltarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea serviciilor de consiliere și orientare profesională.

3.2 Consilierea propriu-zisă în centre

A 4.Mediatizarea proiectului, diseminarea rezultatelor și a exemplelor de bune practici

4.1 Publicitatea proiectului la nivel de școală

4.2 Publicitatea și promovarea proiectului

4.3 Întalnirea cu părinți, elevi, cadre didactice și partenerul transnațional

4.5 Vizite la univesități

4.6 Schimb de experiență la partenerul transnațional cu experţii din şcoli

4.7 Schimb de experinetă la partenerul transnațional cu elevii

4.8 Monitorizarea activităților proiectului

S-au continuat parteneriatele cu partenerii de pregătire practică:

SC.Scapa SRL, SC Contexpert Consulting, SC. Brethouse, SC. Renania SA, SC Romgaz SA, SC.Baumax, SC. Recycling, SC. GYB-Contexpert, DSV, BCR, Prefectura Mureş, Aquaserv, Manadas, Continental, Concordia, Bussines, Ciao.