Misunea scolii

 

Expansiunea progresului pe plan universal pune în faţa învăţământului probleme de o amploare deosebită. Şcoala românească face eforturi deosebite pentru promovarea acelor schimbări, care să conducă la creşterea performanţelor întregului sistem de învăţământ.1920

Colegiul Economic „Transilvania” Târgu-Mureş promovează modernizarea, procesului de învăţământ prin adecvarea continuă la noile descoperiri ale ştiinţei şi tehnicii, a tuturor valorilor sociale, concomitent cu asimilarea progreselor înregistrate în direcţia fundamentării procesului de dezvoltare a personalităţii umane.

Primele informaţii despre învăţământul comercial în oraşul Târgu-Mureş datează din anul 1907, când a fost înfiinţată Şcoala Superioară Comercială, cu limba de predare maghiară, de către Primăria oraşului, în clădirea actuală a Universităţii „Petru Maior”.

În anul 1920 a luat fiinţă şi prima Şcoală Comercială Superioară cu limbă de predare română, care s-a autodesfiinţat după primul an de funcţionare.

Din anul 1923, prin decret ministerial, Statul Român a desfiinţat Şcoala Comercială Superioară cu predarea în limba maghiară şi a înfiinţat Şcoala Comercială Superioară cu predare în limba română, care va funcţiona până în anul 1936.

În anul şcolar 1926-1927, Şcoala Comercială Superioară din Târgu-Mureş scoate prima promoţie de absolvenţi români.

Din tabloul realizat cu această ocazie festivă, se poate observa că directorul este acum profesorul Gheorghe Târnăveanu, dirigintele clasei este profesorul Lazăr Berţa, urmat de cei 8 profesori care au predat la această clasă şi de cei 29 de absolvenţi, după cum urmează:

 

Profesori:

 1. Dionisiu Nagytabou
 2. Dr. Paul Büchler
 3. Maria Diaconescu
 4. Dr. Francisc Kádár
 5. Liviu Péter
 6. Dr. Alexe Farczády
 7. Iosif Horváth
 8. Gavril Zöld

Absolventi:

 

Nicolae Burilă Gheorghe Ivan
Constantin Bojerescu Aladar Lobstein
Ştefan Cioară Teodor Macavei
Ioan Covăcescu Traian Manu
Hariton Cristescu Dumitru Moldovan
Constantin Fundulescu Mor Niszel
Valeriu Fărcaş Valeriu Oancea
Maxim Ferencz Gheorghe Opriş
Dimitrie Isar Alexandru Pol
Vasile Popescu Dumitru Ştefănescu
Ioan Raţiu Stelian Ştefănescu
Lică Rădulescu Valeriu Streza
Ioan Sandu Adolf Schwarcz
Desideriu Simion Liviu Turcu
Adalbert Szántó

Absolvenţii Liceului Comercial Tg.-Mureş – promoţia 1946-1947

 

În 1924 a fost înfiinţată şi o Şcoală Profesională de Comerţ, care în anul 1934 va fuziona cu Şcoala Comercială Superioară şi vor forma Liceul Comercial.

Directorii şcolii între 1923-1948. În acest interval de timp, la conducerea celor două şcoli au fost numiţi, pe perioada de 4-5 ani, un număr de 4 directori:

 1. Ion Diaconescu (1923-1927)
 2. Gheorghe Târnăveanu (1927-1931, 1938-1941)
 3. Lazăr Berţa (1931-1937, 1945-1947)
 4. Aurel Cheţan (1947-1948)

 

 

Liceul Comercial a funcţionat în două etape: 1934-1940 şi 1944-1948, când a fost desfiinţat în urma noii legi a învăţământului.

Între anii 1907-1944 numărul elevilor absolvenţi a Şcolilor Comerciale şi a Liceului Comercial a fost de 1650. Ei au fost repartizaţi ca funcţionari şi lucrători în instituţiile şi întreprinderile de profil, iar o parte dintre ei au continuat studiile în Facultăţile şi Academiile Comerciale.

După 1948, învăţământul comercial şi economic a cunoscut o dezvoltare vertiginoasă.Absolvenţii Şcolii Medii Tehnice de Comerţ Târgu-Mureş – promoţia 1954-1955

Între anii 1948-1956 şcoala a avut mai multe denumiri, precum:

 • Ø Şcoala Medie Tehnică de Comerţ, mixtă;
 • Ø Şcoala Medie Tehnică de Administraţie Economică, cu planuri de învăţământ axate pe practica în producţie, în vederea pregătirii de merceologi, contabili pentru comerţ şi cooperaţie, vânzători pentru magazine comerciale, lucrători în sectorul financiar – administrativ.

Din anul 1956 s-a format Grupul Şcolar Comercial. Numărul de clase s-a mărit şi au fost pregătiţi lucrători şi cadre medii pentru economia naţională, în sectoarele economic şi comercial. Din 1966 se va muta într-un local nou, propriu, construit între anii 1962-1965, pe strada Călimanului nr. 1, Târgu – Mureş.

În anul 1966 se înfiinţează, ca unitate independentă, Liceul Economic care pregătea contabili, merceologi şi vânzători în comerţ.

Începând cu anul şcolar 1966-1967 funcţionează în municipiul Târgu-Mureş Liceul Economic, ca unitate de sine stătătoare, cu direcţiune proprie, fără nici o legătură cu Grupul Şcolar Comercial. Director este numit profesorul Mircea Furdui.

Neavând local propriu, Liceul Economic îşi organizează activitatea mai întâi în localul actualului Grup Şcolar Avram Iancu, str. Suceava nr. 7, apoi în aripa stângă a Liceului Bolyai, ţinând cursurile atât dimineaţa cât şi după-amiaza.Grup Şcolar Avram Iancu

În primul an şcolar funcţionează cu câte 6 clase paralele de anul I (clasa a IX-a) şi câte 2 clase paralele pentru anul II (clasa a X-a).

În anul 1972, existenţa în municipiul Târgu Mureş a două unităţi şcolare cu profil aproape identic nu-şi mai avea rostul, având în vedere faptul că Liceul Economic funcţiona în localul Liceului Bolyai Farkas (care solicita spaţiul), iar Grupul Şcolar Comercial dispunea, de mai mulţi ani, de un local propriu, de internat şi cantină, având spaţii suficiente pentru funcţionarea ambelor instituţii şcolare de profil în două schimburi.

Aceste instituţii de învăţământ vor funcţiona şi vor forma o singură unitate şcolară puternică sub denumirea provizorie de Grupul Şcolar Comercial şi Liceul Economic.

Director rămâne în continuare domnul profesor Aurel Cheţan, iar ca directori adjuncţi sunt numiţi domnii profesori Mircea Furdui şi Gherghel Elena.

În anul 1972, Liceul Economic şi Grupul Şcolar Comercial au fuzionat şi au funcţionat cu trei tipuri de şcoli:

 • Ø Şcoala profesională;
 • Ø Liceul Economic;
 • Ø Şcoala de Specializare Postliceală.Grupul şcolar nou înfiinţat a ajuns la un număr de 25-32 de clase, a cunoscut o dezvoltare ascendentă, ajungând una dintre unităţile fruntaşe, importante ale municipiului.Din 1995 şcoala are denumirea de Grup Şcolar Economic de Servicii Turistice şi Hoteliere, având noi profile specifice economiei de piaţă:
  • Ø economic, comerţ,abs
  • Ø turism şi alimentaţie publică,
  • Ø administraţie.

  Începând cu semestrul II al anului şcolar  2002-2003 se aprobă schimbarea denumirii Grupului Şcolar Economic în Colegiul Economic „TRANSILVANIA”, conform OMC nr.4053/27.05.2003, având următoarele specializări ECONOMIC, ADMINISTRATIV, TURISM ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ.

În perioada 2007-2008 clădirea principală a colegiului nostru a fost consolidată, mansardată şi reabilitată, printr-un proiect al Băncii Mondiale, cofinanţat de Guvernul României şi Ministerul Educaţiei şi Sportului, devenind astfel o şcoală modernă şi funcţională.

În prezent, colegiul nostru şi-a creat un bun renume prin consecvenţă şi seriozitate, prin rezultatele bune obţinute de elevii noştri la examenul de bacalaureat la olimpiadele şi concursurile judeţene şi naţionale. Rezultate deosebite s-au obţinut în activitatea de pregătire practică în cadrul firmelor de exerciţiu (cls. XI-a), elevii noştri participând la concursuri şi expoziţii la târgurile internaţionale (Praga şi Timişoara) naţionale şi regionale (Sibiu,  Braşov, Alba Iulia), concretizate prin diplome şi premii speciale.Clădirea principală a colegiului mansardată şi reabilitată 2007 - 2008

De asemenea, în anul 2009 s-a înfiinţat “Asociaţia Părinţilor Colegiul Economic “Transilvania” conform OG nr.26/2000, asociaţie cu personalitate juridică, ce sprijină colegiul nostru privind baza materială, dotarea şi realizarea unor cabinete de specialitate: cabinet de contabilitate, comerţ, administraţie publică, limba şi literatura română, istorie, socio-umane, geografie şi altele.

            Pregătirea profesională realizată pe parcursul celor patru ani de liceu, le asigură absolvenţilor noştri o integrare rapidă şi uşoară atât în activitatea economică, cât şi în cadrul învăţământului universitar.

Valorile pe care le promovăm sunt:

Eficienţă,

Creativitate,

Optimism,

Nonconformism,

Originalitate,

Modestie,

Inspiraţie,

Consecvenţă.