Leonardo Partnership 2012-1-TR1-LEO04-35501 3

logo
(Material consemnat de catre d-na prof. Angela Cotoara, Director al Fundatiei Professional, Membru al Consiliului Director QUEST Romania, Asociatia Romana pentru Servicii Lingvistice de Calitate)

„Leonardo Partnership 2012-1-TR1-LEO04-35501 3 este un parteneriat Leonardo da Vinci, care s-a numit ”Dincolo de Numere și Frontiere: o abordare inovatoare a contabilitații “. „Acest parteneriat are drept scop să faciliteze dezvoltarea și implementarea unor practici inovatoare în domeniul educației contabile, atât pentru profesori cat și pentru elevi . Scopul nostru este de a veni cu metode noi pentru profesori , pentru a depăși problemele teoretice de predare și de a dezvolta o abordare mai coerentă pentru a ajuta elevii să atingă punctele cheie în invatarea contabilitatii . Participarea efectivă a elevilor în procesul de învățare orientată spre practică va duce la mai multe oportunități în obținerea unui loc de muncă după absolvire . Deasemenea urmarim creșterea gradului de conștientizare a elevilor cu privire la modul de a aplica pentru un loc de muncă cu ajutorul atelierelor de lucru și a unui ghid care cuprinde sfaturi utile . Acest lucru se va realiza prin furnizarea unei platforme de cooperare dinamică, schimburi de experiență instituționale , schimburi de practici cu partenerii, crearea de sinergii și punerea în practică a unei eficiente abordări a contabilitatii prin intermediul TIC și a limbilor străine ceea ce va conduce la mai multe oportunități pe piata muncii.

Suntem noua tari partenere din întreaga Europă: Turcia – coordonator , Bulgaria, Franța, Grecia, Germania, Italia, Polonia, Portugalia, România.

Obiectivele specifice sunt: de a ajuta elevii și profesorii să ajungă la un standard european în ceea ce privește educația contabilă; să analizeze sisteme practice diferite la locul de muncă; să compare practicile din diferite țări și condițiile de muncă în contabilitate; să ceeaze un mediu de învățăre reală, și să sporeasca încrederea în sine a elevilor și competența acestora cu privire la aplicarea pentru un loc de muncă după școală; să dezvolte creativitatea și cooperarea cu alți elevi; să dezvolte profesorilor spiritul de cooperare cu alți colegi. Cadrele didactice pot beneficia de experiența colegilor străini și prelua noi perspective și idei în viața lor profesională. Proiectul va crea o conștientizare a cetățeniei europene și necesitatea dialogului intercultural între participanți; va dezvolta competențele de comunicare ale elevilor în limba engleză; va dezvolta abilitățile studenților în domeniul TIC și a Contabilitații.

beyond

Subiecte și probleme: educația în școlile vocaționale este neadecvată, iar metodele tradiționale care sunt încă în uz sunt total depășite de viața reală. Elevii sunt bombardați cu informații pe care le memoreaza dar acestea nu pot fi permanent în memoria lor. În afară de practica suplimentara pe care elevii o pot face pe cont propriu după școală alte oportunitati de exersare practică sunt limitate. Ei au, de asemenea, dificultăți în aplicarea pentru un loc de muncă și pregătirea pentru un interviu de angajare, după școală. Toate acestea determină o lipsă de motivație și încredere în sine la elevii care se confruntă cu o mare parte din probleme în timpul perioadei de formare, astfel încât acestia nu pot obține calificări, pe care le caută întreprinderile, cu pregatirea din școala.

Metode și abordări:

În Romania, partenerul Fundația Professional a luat ca partener asociat Colegiul Economic Transilvania, una din cele mai prestigioase școli vocaționale din oraș. Având Contabilitatea ca materie de predare și cunoscând potențialul profesorilor s-au creat strânse legaturi prin discuții cu direcțiunea școlii și cu profesorii care predau această disciplină in cveea ce priveste obiectivele proiectului și implicarea școlii in acest proiect.

S-au făcut planuri pentru o lecție demonstrativă de Contabilitate la clasa a 9-a și pentru o lecție de limba engleza cu grupul de elevi oaspeți și un grup de elevi aparținând școlii.

Cu ocazia Intâlnirii Transnaționale din Tg.Mureș a celor opt parteneri din proiect în număr de 48 de persoane s-a organizat vizita la Partenerul Asociat, Colegiul Economic Transilvania. Profesorii si directorii de școli din grup au asistat la o lecție deschisă de Contabilitate “Metode eficiente de predare a contabilitații” CUBUL, condusă de prof. Mihaela Ciula, urmată de discuții și de completarea unor foi de observație.Grupul de oaspeți a rămas impresionat de metodele interactive folosite și de eficiența lucrului pe echipe. Exemplificări pe site-ul proiectului www.beyondnumbers.eu

Grupul de elevi oaspeți a participat la o lecție de limba engleză, coordonată de prof.Cristina Grama, „Business English” unde au învațat termeni contabili în limba engleză prin metode comunicative.

Alte rezultate

 • Crearea unei platforme Moodle pentru a ajuta elevii sa studieze cu mijloace moderne.
 • Crearea unui Ghid practic cu termeni economici în limba engleză și în limbile partenerilor.
 • Ateliere de lucru cu elevii cu privire la strategiile de aplicare la locuri de muncă și crearea unei broșuri care rezumă sfaturi esențiale.
 • Crearea unui Ghid pentru profesori care sa cuprinda noi abordari posibile.
 • Organizarea unui concurs pentru a face ca partenerii sa descopere educatia contabila din alte tari.
 • Promovarea procesul de învățare pe tot parcursul vieții de catre profesori, adulți in general si elevi./li>

Pentru a vedea “Ghidul pentru profesorii de Contabilitate” cu planul lecției în româna vă rugăm accesați website-ul www.beyondnumbers.eu la REZULTATE.
Implicarea Colegiului Economic Transilvania în acest proiect s-a materializat si prin sesiunea de Diseminare organizată în luna octombrie 2014:
Proiectel_Leonardo_da_Vin-002

Transferring competences and promoting ecvet

Proiectel_Leonardo_da_Vin-004
(Material consemnat de catre d-na prof. Angela Cotoara, Director al Fundatiei Professional, Membru al Consiliului Director QUEST Romania, Asociatia Romana pentru Servicii Lingvistice de Calitate)

Proiectul Leonardo da Vinci, Parteneriate “Transferarea competențelor și promovarea Sistemul European de Credite pentru Educaţie şi Formare profesională”, propune abordarea unui subiect destul de actual, în sensul că încă nu sunt create condițiile pentru aplicarea acetui sistem de certificare în toate țările Europei (vezi Romania, Bulgaria și Turcia) și acest fapt ne-a făcut să colaboram atât în scrierea și organizarea proiectului în așa fel ca să maximizăm promovarea și cunoașterea mai în amanunt a ceea ce este o cerință și o consecință logică a mobilitații persoanelor de orice vârstă, gen sau aparteneță la o minoritate adica acordarea de credite.

După cum se vede suntem șapte instituții din cinci țări: Turcia, Bulgaria,Italia,Portugalia și România. Proiectul este un organism viu care se dezvoltă, se adaptează și în cele din urmă trebuie să-și atinga cele doua mari obiective propuse:

 • Susținerea mobilitații cetațenilor europeni
 • Facilitarea învățării pe tot parcursul vietii

PRIMA INTALNIRE TRANSNATIONALĂ A AVUT LOC LA TG.MURES ÎNTRE 25-29 NOIEMBIE 2013
Au participat 16 persoane din țările partenere. Fiecare Partener a prezentat:

 1. organizația/școala/inspectoratul
 2. cercetarea facută in privința aplicării ECVET pe plan național
 3. educația vocațională

Fundația Professional este deschisă în permanență parteneriatelor public-privat și în acest sens a continuat parteneriatul inițiat cu Colegiu Economic Transilvania, școală prestigioasă a județului nostru.

Cu ocazia acestei prime Intâlniri de proiect s-a întreprins o vizită la partenerul asociat Colegiul Economic Transilvania. Deschiderea direcțiunii și a cadrelor didactice pentru „Masa rotundă” organizată ad hoc cu oaspeții străini, printre care se găsea și guvernatorul provinciei Ganziatep, inspectori școlari, directori și profesori arată dimensiunea europeană a acestui colectiv și implicit a acestui colegiu.

A urmat Intalnire Transnaționala la Infocenter EOOD, Tryavna, Bulgaria.

S-a alcătuit echipa care urma să participe la Mobilitate – 10 participanți din instituțiile implicate – Professional și Colegiul Economic Transilvania precum și 9 formabili.Au avut loc Intâlniri pentru pregatirea deplasării și a materialelor care urmau să fie folosite în timpul activităților.

A doua Întalnirea Transnaționala a avut loc la Tryavna, Bulgaria între 22-25 aprilie 2014 cu un program atât pentru profesori, formatori și decidenți, cât și pentru formabili.Au fost părți comune și activități specifice promovării și familiarizării cu Sistemul European de Credite pentru Educaţie şi Formare profesională – ECVET pentru formabili. Au participat decidenți locali (primarul orasului, vice-primarul etc.) care au reliefat importanța educației formale și non-formale. Vizitați website-ul proiectului www.turcvet.com

Diseminarea rezultatelor acestei Intîlniri pe plan local a fost prezentată de elevii de la Colegiul Economic Transilvania cu ocazia unui eveniment organizat de doamnele profesoare Mihaela Ciula, Cristina Grama și cu participarea doamnei Director Adjunct Dr.Mihaela Sorina Bălan și a altor cadre didactice, precum și a elevilor școlii in luna octombrie 2014 (vezi foto)