Erasmus + eQvet-us

blob

DESPRE eQvet-us
  • Proiect Erasmus +
  • Acţiunea cheie: Cooperare pentru inovare şi schimbul de bune practici
  • Domeniul: Parteneriate strategice pentru educaţie şi formare profesională
  • Durata: septembrie2014 – august 2016
SCOPURI

Să dezvolte cadrul de referință inovator și seria de practici eQvet-us, în conformitate cu cadrul de referință  EQAVET;
Să dezvolte modelul detaliat, extensiv și inovator pe patru niveluri de evaluare pentru abilitățile Eco scalabile și evaluarea durabilă a instruirilor  furnizate cursanților care participă la programele EFP, ca instrument de evaluare și validare a investițiilor în programele EFP.

GRUPURI ȚINTĂ
  • Furnizori de Educație și Formare Profesională din fiecare țară parteneră și din Europa;
  • Decidenți în VET;
  • Organizații care oferă consultanță/organisme de certificare ale sistemelor de management al calității;
  • Profesori, profesioniști, experți în calitate EFP etc.

 

Poster ROLeaflet RO
 
Poster ENLeaflet EN