În atenția absolvenților!

Eliberarea diplomelor de bacalaureat și a dosarelor personale se va face
joi, 17.07.2017, între orele:
9-10 – clasa a XII-a A
10-11 – clasa a XII-a B
11-12 – clasa a XII-a C
12-13 – clasa a XII-a D
13-14 – clasa a XII-a E
14-15 – clasa a XII-a F

Director,                                                                                                                                   Secretar șef ,                                          
Prof. dr. Bălan Sorina                                                                                                               Brustur Cora

Înscrierile în clasa a IX-a liceu și profesională
Înscrierile se vor face în sala 14, parter, în zilele 13,14,17 iulie 2017
între orele 9 – 15

Dosarul personal va cuprinde următoarele acte:
1. cererea de înscriere;
2. cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată;
3. adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
4. foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
5. fişa medicală.

Director,                                                                                                                                     Secretar șef,
Prof. dr. Bălan Sorina                                                                                                                 Brustur Cora

Înscrierile în clasa a XI-a seral

Înscrierile se fac la secretariat, sala 8, parter, zilnic între orele 9 –15

Dosarul personal va cuprinde următoarele acte:

1. cererea de înscriere;
2. cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată;
3. Copie diplomă școala profesională X clase, IX, X, XI (SAM, an de completare);
4. Foaia matricolă;
5. fişa medicală.

Informații suplimentare la secretariatul școlii, tel: 0365.882.796

Director,                                                                                                                                       Secretar șef,
Prof. dr. Bălan Sorina                                                                                                                     Brustur Cora