Lista candidaților înmatriculați în învățământul profesional dupa depunerea dosarelor de înscriere în etapa I-a de admitere