ADMITERE COLEGIUL ECONOMIC TRANSILVANIA TG: MUREȘ

Conform Anexei nr. 1 la ordinul MECS nr.5.082 /31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017 CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul şcolar 2016-2017, vă anunțăm că astazi, 20 iulie 2016 a fost afişata de către  Colegiul Economic Transilvania Tg. Mureș  lista candidaţilor repartizaţi la avizierul școlii și pe site-ul școlii. Informăm elevii și părinții  că în perioada  21 iulie – 29 iulie 2016 are loc etapa de depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

În perioada 21 – 29 iulie 2016, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:

  1. cererea de înscriere;
  2. cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată;
  3. adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
  4. foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
  5. fişa medicală.

Candidaţii care, în perioada menţionată nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere.

 

Director, prof. Laslo Simion

Director adjunct, prof.dr. Bălan Sorina Mihaela

 

În  urma Repartizării computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016 – 2017.

Lista de specializări pentru COLEGIUL ECONOMIC “TRANSILVANIA” TÎRGU MUREȘ din judeţul MUREȘ este următoarea: