Bine ati venit!

Formularea misiunii

 

Expansiunea progresului pe plan universal, pune în faţa învătământului probleme de o amploare deosebită.

 

Şcoala românească face eforturi deosebite pentru promovarea acelor schimbări, care să conducă la creşterea performanţelor întregului sistem de învăţământ.Colegiul economic2

 

Colegiul Economic „Transilvania” din Târgu Mureș promovează modernizarea procesului de învăţământ prin adecvarea continuă la noile descoperiri ale ştiinţei şi tehnici, a tuturor valorilor sociale, concomitent cu asimilarea progreselor înregistrate în direcţia fundamentării procesului de dezvoltare a personalităţii umane.

 

Generaţia mileniului III trăieşte într-un alt ritm, fapt ce-i impune dascălului să promoveze o relaţie nouă, pozitivă şi eficientă, apropiată de elev, de părinţi, care să conducă de la învăţare la performanţă, în contextul edificării unui model european al lumii contemporane, al promovării valorilor fundamentale ale culturii şi educaţiei.

 

Suntem o şcoală modernă, racordată la noile cerinţe ale timpului şi la progresul societăţii: s-a asigurat consolidarea şi mansardarea clădirii liceului, dotarea cu obiecte de inventar a laboratoarelor de informatică, de chimie şi fizică, a bibliotecii şcolare, a sălii de sport, a laboratorului de practică – alimentaţie publică, a internatului şi cantinei din fonduri asigurate de M.Ed.C.I., Primăria Tg.Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş; elevii şi profesorii colegiului nostru s-au implicat în parteneriate şcolare în domeniul educaţiei, cu şcoli din Italia, Olanda, Germania, Slovacia, Anglia, în cadrul proiectelor europene “Comenius” şi “Leonardo da Vinci” (proiectul VINDEE); finalizarea proiectului de granturi “Laborator multimedia, pentru promovarea metodelor moderne de predare – învăţare la profilul turism”; proiectul „Biblioteche a Longlife Learning” (Parteneriat cu Savona – Italia); participarea profesorilor noştri la Forumul PROFESORILOR Inovatori, Viena, martie 2009.

 

Participarea tot mai oportună şi eficientă a elevilor noştri la concursuri şi olimpiade judeţene şi naţionale, rezultatele bune obţinute; absolvenţii noştri, care fac cinste şcolii economice mureşene în unităţi şi instituţii naţionale şi europene, sunt confirmări ale performanţei, expresie a rezultatelor comune ce au legat generaţii de profesori şi elevi.

 

Acum, la ceas aniversar, putem afirma că suntem aici pentru toţi cei ce doresc să-şi construiască drumul prin a învăţa : SĂ FACĂ, SĂ ŞTIE, SĂ FIE, în parteneriat şi cooperare cu “actorii” sociali, pentru a deveni cetăţeni de tip “european” şi a îndeplini misiunea şcolii : “Să fim utili societăţii prin cei pe care îi formăm”.

 

Aici, trecutul şi prezentul convieţuiesc într-o formulă perfectă, ideală, iar celor care vor urma, le revine menirea de a prelua această formulă, pentru a-i adăuga ceea ce este necesar spre continua perfecţiune.

Grupul şcolar nou înfiinţat a ajuns la un număr de 25-32 de clase, a cunoscut o dezvoltare ascendentă, ajungând una dintre unităţile fruntaşe, importante ale municipiului.

 

 

 

 

VALORILE pe care le promovăm sunt:

  •          Eficienţă,
  •          Creativitate,
  •          Optimism,
  •          Nonconformism,
  •          Originalitate,
  •          Modestie,
  •          Inspiraţie,
  •          Consecvenţă.